Ansulex släcksystem

Bästa skydd mot en köksbrand är ett automatiskt släcksystem avsett för fettbrand. Då brand i fritös, grill, stekbord eller annan kökutrusning kan spridas otroligt snabb i de stora mängder olja som lagras i filter, kåpor och ventilationskanaler. Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Vanliga kolsyresläckare räcker inte till, utan det krävs större och mer avancerade system.

Vi tillhandahåller Ansulex släckanläggningar som anpassas för köket, oavsett om det är en liten grillkiosk eller ett stort restaurangkök. Det är världens mest använda släcksystem för restaurangkök och används av bl.a. av ett flertal internationella hotell- och restaurangkedjor t.ex. McDonald’s och Burger King. Släckmedlet är en vätska som snabbt kväver branden och som emulgerar med fettet och bildar ett tätt skumlager som förhindrar återsändning.

Godkännande

I Sverige finns mer än 1000 system installerade.
De är godkända av svenska brandmyndigheter och försäkringsbolag.

Anläggningen är automatisk men kan också utlösas manuellt med vajer från ett draghandtag. Den är helt mekanisk och fungerar oberoende av vatten- eller strömförsörjning.

Anläggningen är gjord för att smälta väl in i modern restaurangmiljö. Centralen med behållare och utlösningsmekanism är inbyggd i ett rostfritt skåp. Utrustningen tar liten plats och kan normalt placeras omedelbart under tak eller till och med över innertak för att spara golv och bänkutrymme.

Vid brand

  1. En brand utlöser snabbt smältlänken i närmaste detektor.
  2. Detektorvajrarna aktiverar kvävgas-patronen så att behållaren trycksätts. Avstängningar för gas och el sätts i funktion via en microbrytare på utlösningsmekanismen.
  3. Släckvätskan sprayar över frityr- och stekytor, i fettfilter samt frånluftskanaler.
  4. Branden släcks på några sekunder. Genom en kemisk reaktion med det heta fettet bildas ett tätt skum som stoppar de brännbara gaserna och hindrar återantändning.

Om anläggningen

Anläggningarna är helt kompletta med släckmedelsbehållare inklusive utlösningsenhet och drivgaspatron samt rostfria skyddsskåp för behållare med utlösningsdon. Rörsystem bestående av munstycken, rostfria hydraulrör och förzinkade press- eller skärringskopplingar i stål. Värmedetektorer för automatisk utlösning och en mekanisk vajerutlösning ingår. Även samtlig monteringsmateriel såsom brythjul, skyddsrör, fästanordningar, skyltar och instruktioner ingår. Monteringskostnad och eventuell besiktningskostnad tillkommer.