I en nödsituation är det mycket viktigt att det finns utrymningstavlor med enkla instruktioner om hur man ska bete sig och vart man ska ta ta sig i väntan på räddningstjänsten. Du bör ha minst en utrymningsplan per våning i din restaurang.

UTRYMNINGSPLANEN – ett redskap för att förebygga

Utrymningsplanen är en skylt som visar utrymningsvägar, instruktion vid brand eller annan fara, placering av manuella larmutlösningsutrustning och larmtelefon samt samlingsplats. Utrymningsplanen skall placeras i lämplig läshöjd.

Utrymningsplanen har mer funktioner än vid nödsitationer, för nyanställda och besökare skall den fungera i förebyggande syfte som ett informations- och utbildnings- redskap.

Svensk Standard

Dafos utrymningsplaner är utformade enligt Svensk Standard SS2875. De är försedda med symboler för utrymning och brandredskap samt kortfattade instruktioner hur man skall bete sig vid brand eller fara.

Utrymningsplanen kan anpassas till de speciella risker som finns på arbetsplatsen och lägga till information om t.ex farliga varor och säkerhetsutrustning.

Ytterligare produktinformation

  • Storlek: A3
  • Planerna ramas in i aluminium med front i plexiglas.
Lägg till i varukorg

2960 sek (exkl. moms)

Alla produkter

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy