Hjärt-lungräddning (HLR) med Hjärtstartare & Första Hjälpen

Kontakta

Be om offert

Utbildningen via HRL konsulten syftar till att ge kunskap i Hjärt-lungräddning samt vikten av tidig defibrillering med en Hjärtstartare vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Deltagarna ska ha kännedom om de olycksrisker som finns på arbetsplatsen och kunna utföra Första Hjälpen.

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7.

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.
 • Maximalt antal deltagare per kurs är 12 personer.
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

 

Innehåll:

Hjärt- lungräddning

 • De första kritiska minuterna – Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge – Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Åtgärder vid luftvägsstopp

Hjärtstartare

 • Information
 • Demonstration
 • Apparatgenomgång
 • Säkerhetsaspekter
 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt. – Övning

Första Hjälpen

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
 • L – Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
 • A – Andning (Skapa fria luftvägar och åtgärda luftvägsstopp)
 • B – Blödning (Sår-, skär-, kläm och krosskador)
 • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
 • Brännskador
 • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den

Material:

Lokal som är lämplig att genomföra en teoretisk och praktisk utbildning för 12 personer tillhandahålles av beställaren.

HLR-dockor och övrig övningsutrustning tillhandahålles av HLR-Konsulten. Ni övar med samma typ av Hjärtstartare som er arbetsplats använder.

Varje kursdeltagare kommer:

– att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
– att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomförd kurs.

Instruktörer:

Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR och D-HLR. Med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård.

Plats: Enligt överenskommelse.

Datum: Enligt överenskommelse.

Pris: 7 900 kr ex moms.

Resekostnad kan tillkomma vid utbildning utanför storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.

Denna utbildning är framtagen av HLR-konsulten. Krogarna.se har valt att samarbeta med HLR-konsulten då dom värnar om kvalitet i utbildningen, det vill säga att dom följer Svenska HLR-rådets utbildningsprogram som bygger på vetenskapligt underlag och internationellt framtagna riktlinjer bland annat när det gäller tidsåtgång och max antal kursdeltagare.