Sommartid 25 mars 2018

Söndag 25 mars 2018 blir det sommartid i i Sverige. Sommartid innebär att lokal tid justeras fram en timme. Tidsomställningen sker natten mellan lördag (24 mars 2018) och söndag (25