Populära ombudspaket
Ombud serveringstillstånd

Som ert ombud ser vi till att ni snabbt och enkelt ansöker om ett serveringstillstånd! Vi är år... läs mer

Ombud tobakstillstånd

Som ert ombud så ser vi till att ni snabbt och enkelt ansöker om ett tobakstillstånd. Vi kontro... läs mer

Ombud överklagan

Krogarna.se kan hjälpa dig som krögare att på ett korrekt sätt överklaga ett beslut från myndi... läs mer

Fler lösningar för din verksamhet
Hjärtstartarpaket med HLR-utbildning

Hjärtstartarpaketet tillsammans med HLR-utbildning är framtaget för restaurang- och hotellbransch... läs mer

Släcksystem

Vad händer om brand utbryter i köket på din restaurang. Är ni utrustade med rätt släckutrustni... läs mer

Föreläsning

Krogarna.se kan erbjuda föreläsningar på plats i dina lokaler efter dina behov. Vi föreläser i ... läs mer

Personal- & Alkoholpolicy

En alkohol- och personalpolicy är ett måste på din arbetsplats för att er personal ska ha en gem... läs mer

Ombud

Som ombud kan vi hjälpa dig med överklagan, ändrade ägarförhållanden, söka tillfälligt utök... läs mer

Brandskyddsdokumentation

Vill du ha hjälp med en brandskyddsansökan? Enligt alkohollagen krävs det att er lokal och verks... läs mer

Uteservering

Vi på krogarna.se hjälper dig med hela processen med att skaffa serveringstillstånd och tillstån... läs mer

Alkoholtillstånd

Ett alkoholtillstånd är det bevis som bolaget erhåller efter att de uppvisat att de är lämpliga... läs mer

Öppen/dold tillsyn

För dig som vill ha kontroll över situationen genomför vi en tillsynskontroll hos dig, precis på... läs mer

Behöver du hjälp med en helhetslösning


Kontakta oss här

Information om våra olika paketlösningar

Ombud. Vi sköter hela din ansökan för serveringstillstånd

Vi kommer som ombud att sköta all kontakt med kommunen, och i förekommande fall, övriga myndigheter. På detta sätt kan du koncentrera dig på att starta upp restaurangen och slipper sitta med en stor mängd pappersarbete. Vi har varit ombud så många gånger att vi vet vilka fallgropar som finns och kan leda dig, och ditt ärende, rätt redan från början.Som ombud kan vi även lösa tvister och svara på förfrågningar från myndigheterna som kommer in. Detta kan ske när du är igång med din verksamhet och har ett serveringstillstånd, men något går snett. Vi jobbar i en stor mängd olika uppdrag och har lång erfarenhet av olika problemställningar.

Alkohol- och personalpolicy är ingen paketlösning

Vi nämner den ändå under denna rubrik eftersom vi alltid fram policyn tillsammans med dig som krögare. Alkohol- och personalpolicy är flera dokument som sammanfattar vad ditt serveringsställe har för regler och krav tillsammans med de delar som alkohollagen tar upp kring servering av alkohol på ett serveringsställe. En policy ska samtlig personal läsa igenom och underteckna. Genom att ha en policy vet personalen vad som gäller, och du som krögare kan känna dig betydligt tryggare. Även vid konflikter är policyn ett utmärkt redskap för att lösa dessa.

I paketlösningen som kallas Tillsyn arbetar vi hos dig!

Innan vi påbörjar vår tillsyn (kontroll) kommer vi att gå igenom problemställningen med dig. Vad är det du tycker vi ska kontrollera? Vilka risker har du identifierat och hur tycker du att verksamheten kan fungera bättre?

Därefter intervjuar vi personalen för att skaffa oss en bild av serveringsstället. Dessa intervjuer brukar ge en hel del information kring vilka problem serveringsstället kan tänkas ha. Under själva tillsynen ser vi helst att ni har fullt med gäster och mycket att göra. Vi utgår ifrån både polisens och kommunens checklistor för kontroll av ett serveringsställe. Detta tillsammans med vår egen erfarenhet gör att vi kommer kunna sammanställa en solid rapport till dig som krögare.

Rapporten kommer vi sedan sammanställa och skicka till beställaren av tillsynstjänsten, ni i detta läge. Vi brukar även försöka hålla en samling tillsammans med all personal och lämna en avrapportering kring de brister vi hittat och hur de skulle kunna förbättra sitt arbete på plats. Det är oftast enklare för krögaren att låta oss ta upp problem, brister och spänningar, än om krögaren själv skulle tala till all personal.

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy