Vad innebär en tillsyn?

Det finns fler typer av tillsyn, ofta indelade i följande kategorier, förebyggande tillsyn, yttre tillsyn samt inre tillsyn. Alla tre har ett gemensamt syfte, att restauranger och krogar ska följa