Från och med 2023-11-01 har vi lanserat en ny utbildningsplattform. Alla kunder som startat konto efter lanseringen har automatiskt den nya plattformen.

Välj om du vill logga in till den nya eller gamla plattformen:

👉Logga in på den nya plattformen

👉Logga in på den gamla plattformen (för dig som tecknat abonnemang innan 2023-01-11)