Vid marknadsföring av alkohol ska man hålla en neutral och informativ ton. Marknadsföringen får inte uppmana till köp eller konsumtion. Man ska inte heller väcka särskild uppmärksamhet. Det finns fem lagar/direktiv att hålla koll på.

  • Marknadsföringslagen
  • Alkohollagen
  • Radio och tv-lagen
  • KOVFS 2015:1
  • Direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser

De som klassas som alkoholdryck är drycker med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent. Bestämmelserna om dessa drycker finns i kapitel 7 i alkohollagen. När du marknadsför alkoholhaltiga drycker ska du alltid iaktta särskild måttfullhet. Detta innebär att marknadsföringen inte får vara uppsökande, påträngande eller uppmana till konsumtion. Måttfullheten gäller för hur marknadsföringen är utformad, var den finns och hur den kommuniceras. Förpackning och etiketter omfattas även av måttfullhetskravet.

Otillåtna metoder

Säljmetoder som inte följer kravet om måttfullhet, till exempel marknadsföring av tävlingar, rabatter och utdelning av presenter. Du får inte heller lämna alkoholdrycker som gåva, endast varuprover till tillståndshavare. Direktreklam är vanligtvis endast tillåten om konsumenten har begärt att ta emot den. Brevlådereklam kan vara tillåten om konsumenten inte uttryckligen har motsatt sig det.

Förbud mot marknadsföring till ungdomar och barn

Man får inte rikta marknadsföringen mot barn eller ungdomar som är under 25 år. Den får inte heller attrahera barn eller ungdomar genom att till exempel ha leksaker i reklamen. Marknadsföringen bör inte ske på platser där majoriteten är barn och ungdomar, varken på fysiska eller digitala platser.

Vad får alkohol inte associeras med?

Marknadsföringen får inte sammankopplas med miljöer eller tillfällen då alkohol inte skall brukas. Som exempelvis i trafiken, sportevenemang eller på arbetet. Du får inte heller ge intryck av att alkohol förbättrar fysisk eller psykisk förmåga, prestation eller framgång. Man får inte heller påstå att ensamhet- eller tristessproblem kan lösas med hjälp av alkohol. 

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy