Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Utbildningen innehåller

I denna utbildning går två jurister från Konsumentverket igenom reglerna kring marknadsföring av alkoholdrycker. Utbildningen riktar sig till dig som tillståndshavare, partihandlare och för dig som arbetar för någon av dessa parter samt alla de som vill få mer kunskap om reglerna kring alkoholreklam. Efter utbildningen har du de teoretiska kunskaperna som krävs för att själv bedöma var, hur och när du får marknadsföra alkoholdrycker och vad som räknas som marknadsföring av dessa.