Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Utbildningen innehåller

Denna utbildning går igenom hur du på ett billigt och enkelt sätt bygger upp och skapar dina egna onlineutbildningar. Onlineutbildningar kan du använda för att utbilda din personal eller externt för att ex. utbilda dina kunder.