Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Utbildningen innehåller

Denna kurs vänder sig till dig som redan gått en grundkurs i livsmedelshygien, eller annan omfattande utbildning på samma område, och vill få dina kunskaper uppdaterade.