Vi har tagit fram ett underlag för dig som hanterar livsmedel, med frågor och svar, tips och andra nyheter. Nedan finner du del 1 med frågor och svar och i kommande inlägg del 2 hittar du resterande information.

 1. Vad innebär livsmedelshantering?
  Att all hantering av mat och andra livsmedel skall ske på ett renligt och korrekt sätt. Paketering och märkning skall vara tydlig.
 2. Vad krävs för att starta en livsmedelsverksamhet?
  Det finns många krav men de mest omfattande är att anläggningen ska registreras eller godkännas och måste ha ett fungerande system för egenkontroll som gör det enkelt för dig och din verksamhet.
 3. Vad innebär en egenkontroll?
  Du som har ansvar för verksamheten ska veta att de livsmedel som ni serverar är säkra att äta och har korrekt märkning och sammansättning. Det är du som måste ha koll på vilka risker och faror som finns i din verksamhet och vilka regler som gäller. Egenkontroll innebär att man kontrollerar sina varor.
 4. Ska min verksamhet registreras?
  Vanligtvis ska alla verksamheter registreras till miljöförvaltningen. Men det är bara animalieanläggningar som säljer vidare sina produkter av fisk eller kött till andra livsmedelsanläggningar som behöver godkännas.
 5. Vad händer om jag vill bygga om min lokal?
  Miljöförvaltningen behöver inte meddelas om du genomför renovering eller enklare ombyggnad. Men om det innebär att planlösningen ändras så ska detta meddelas till miljöförvaltningen. De måste då avgöra om det krävs en kontroll av ombyggnationen.
 6. Måste jag ha en fettavskiljare?
  De flesta livsmedelslokaler måste ha en fettavskiljare, men det finns undantag om en lokal endast har en liten beredning eller inte steker som kan få dispens.
 7. Vad behöver jag ha för ventilation i ?
  Du ska ha en anpassad ventilation som är anpassad till verksamhetens storlek. Den ska ha tillräcklig kapacitet och funktion.
 8. Behöver jag en gästtoalett?
  Nej men du måste ha en personaltoalett. Ni bör inte låta gästerna använda den om ni hanterar förpackade livsmedel.
 9. Får jag driva ett livsmedelsföretag i mitt hem?
  Ja om du kan göra det på ett hygieniskt sätt och följa lagstiftningen. Miljökontroller kommer då att göras i ditt hem. Du måste se till att köket och andra utrymmen som du använder uppfyller kraven för livsmedelslokaler. Det finns även särskilda regler som reglerar detta.
 10. Får man använda smycken när man jobbar i kök?
  Det är du som företagare som avgör vilja regler som ska gälla i din lokal. Sen bedömer miljöförvaltning om dina regler är bra och lämpliga. Smycken bör aldrig vara i kontakt med livsmedel, därför är ringar och klockor olämpliga. Det finns dock ingen konkret lag som säger att man inte får använda smycken i köket.

  Bildkälla: Pexels från Pixabay

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

  Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy