Rädda liv tillsammans med Life in Mind

Visste du att ca 6000 personer drabbas av hjärtstopp varje år utanför sjukhus i Sverige. Det är 16 personer om dagen som faller ihop runt om i samhället, på våra

Tobakslagen i korthet

Tobakslagen- En relativt ny lag Den 1 juli 2019 började en ny lag om tobak att gälla; lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). Genom den nya lagen (LTLP)