Nu är det i högtid för såväl privatpersoner som företagare att deklarera för inkomståret 2016. Den 2 maj är sista dagen att lämna in sin deklaration till Skatteverket.
Kortare beskrivet så ses en deklaration som en redovisning av företagets ekonomiska ställning vid ett givet tillfälle. Det vill säga en redovisning av företagets tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter.

Är deklarationen lika för alla?

Beroende på företagsform ser deklarationen olika ut. Det som är gemensamt för alla bolagsformer är att skatten ska in och den ska redovisas skriftligt på inkomstdeklarationen. Det kan vara svårt att hålla reda på vilka blanketter man som företagare ska fylla i samband med deklarationen och dessa blanketter skiljer sig åt beroende på vilken typ av bolagsform företaget är upprättat i. Som regel brukar det endast vara en extra blankett att hålla reda på och i vissa särskilda fall så skickar Skatteverket ut speciella deklarationsblanketter om så skulle behövas. Företag som är egna juridiska personer det vill säga aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag förening eller stiftelse deklareras för sig och då är det företagets bokslutsdatum som avgör vilket datum deklarationen senast skall vara gjord. För enklare företagsformer som enskild firma och delägare i handelsbolag är det samma datum som för den privata deklarationen den 2 maj 2017.

Kan man slippa undan beskattningen?

Nej det finns ingen möjlighet att slippa från beskattning av sitt företag. Hur man än vänder och vrider på det så kommer de obeskattade medlen förr eller senare behöva skattas. Dock finns det knep för att minska skatten genom olika typer av avdrag exempelvis för lokaler och inventarier. Ytterligare knep företaget kan använda sig av för att minska beskattningen är att skjuta upp delar av vinsten till nästkommande år via fonder så som periodiseringsfonder och Tantiem tillexempel.

För mer tips om hur du ska göra med din deklaration gå in på Skatteverket eller läs mer på Visma.

 

Bildkälla: mohamed Hassan från Pixabay

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy