Här är information till dig som har en restaurang, café och matställe i Malmö om rökförbudet som började gälla för ett par år sedan.

Rökrutor i anslutning till uteserveringar Tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 2019 gjorde att det blev förbjudet att röka på uteserveringar och i anslutning till entréer med flera platser. Förbudet gäller också rökrutor vid uteserveringar. Det gäller också oberoende av marktillstånd eftersom det utgör en yta som är ett serveringsställe. oavsett om området är inhägnat, om serveringen tillåter mat och dryck eller om ytan är omöblerad. Rökförbudet gäller alltid. Det gäller också om ni endast har en tillfällig rökruta, till exempel helger eller när verksamheten har många besökare.

Här gäller även rökförbudet Förbudet att röka i lokaler gäller sedan tidigare inomhus på restauranger, serveringsställen och övriga ytor i anslutning till serveringen såsom dansgolv, korridorer och toaletter. Rökförbud gäller även på bland annat:

· Uteserveringar

· Vid entréer till lokaler och utrymmen som allmänheten har tillträde till, till exempel ett serveringsställe och dess utomhusservering

· I eventuell köbildning utanför entréer som allmänheten har tillträde till.

Förbudet innefattar cigaretter, e-cigaretter som vattenpipa med eller utan nikotin. Rökförbud gäller även om serveringsstället och lokalerna abonneras för privata sammanhang, till exempel bröllop, fester och firanden.

Ansvar

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att se till att kraven för rökförbudet aktivt följs. Det innebär att du behöver skylta och säga till gäster och kunder att lagen måste följas. Om någon, trots tillsägelse, röker där det inte är tillåtet kan du avvisa personen/personerna.

Miljöförvaltningens tillsyn

Om miljöförvaltningen får reda på att rökrutor eller andra delar av lokalen är utformade eller används för tobak och liknande produkter och du inte följer lagen och miljöbalken, kan vi förelägga er att göra åtgärder och förbjuda användning av rökrutan. Miljöförvaltningen kan också vitesförelägga er och verksamheten.

Läs mer här. 

Visste du att vi på Krogarna nu har lanserat en kurs inom Lagen om tobak och liknande produkter. Denna utbildning rekommenderar vid dig som tobakshandlare i detaljhandeln att gå. Det är ditt ansvar att säkerställa att du och din verksamhet har den kunskap som krävs för att följa lagens alla krav. 

Se utbildning här!

 

 

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy