Ja detta är en komplicerad och svår fråga och det är många aspekter att ta hänsyn till gällande kameraövervakning. Det är kameraövervakningslagen som reglerar bestämmelserna och den finns i syfte till att förhindra, utreda eller avslöja brott samt för att förebygga olyckor. Lagen reglerar att övervakningen bedrivs rättsligt och den ska förutom detta både värna om- och ta hänsyn till integritetsskyddet och att denna inte kränks i samband med övervakningen.
Vill du ha ett tillstånd om kameraövervakning är det hos Länsstyrelsen du söker detta.

Hur ska man informera om kameraövervakning på arbetsplatsen?

Det är jätteviktigt att upplysa såväl kunder som personal om att lokalen eller ett visst utrymme kameraövervakas. Hur denna information ska ges till kund och personal är upp till dig som restaurangägare. Det ska enligt lag ske på ett lämpligt sätt där det i bästa fall visas genom tydliga informationsskyltar. Viktigt att komma ihåg är att informationsskyltar ska sättas upp på alla specifika utrymmen där kameraövervakning pågår. Vilket innebär att det alltså inte räcker med att endast sätta upp skyltar vid huvudentrén av restaurangen om andra delar som exempelvis kök och kassa också kameraövervakas.
Det finns vissa särskilda fall då information ej behöver ges om kameraövervakning vid personalutrymmen och det är då i undantagsfall från upplysningsplikten. Godkännandet av personalövervakning sköts av Datainspektionen.

Får ägaren i samband med kameraövervakning avlyssna ljud från personal och kunder på restaurangen?

För ljudavlyssning vid kameraövervakning av personal och på platser dit allmänheten har tillträde det vill säga dit kunderna har tillträde, gäller samma villkor. Enligt lagen så krävs det ytterst starka skäl för att få ett sådant tillstånd beviljat eftersom det i flesta fall anses kränka den personliga integriteten. Datainspektionen förklarar det som att ”den som är ansvarig för kameraövervakning måste kunna visa att behovet av att avlyssna ljud i samband med kameraövervakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen.” (Datainspektionen.se) Detta tillstånd beviljas ytterst sällan och är mest vanligt i i branscher där risken för rån är extra hög, därav banker.

Att komma ihåg

Skulle du bryta mot några av bestämmelserna i kameraövervakningslagen så kan du dömas till både fängelse, böter och skadestånd.
Om någon kamera i lokalen inte används så ska den plockas ner omedelbart.
Glöm inte, sätt aldrig upp en kamera utan att först ha skaffat ett tillstånd hos Länsstyrelsen.

 

Bildkälla: mohamed Hassan från Pixabay

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy