It has been a tough year for everyone, not least for the restaurant industry. With the new restrictions that came into force just before Christmas, there are certainly many who have given up hope. We want to remind you that you are what makes life worth living! Spending time in a restaurant is what welds together and builds human relationships, no one will ever be able to remove it more than temporarily.

How will the business survive if the money is gone and sufficient efforts from the government have not yet shown the light of day? We are happy to review your entire business via Krogarnas Redovisning , we can help draw up a budget to arrive at measures, lay off staff, seek support for skills development and of course do everything we can for your business to get through the crisis. We at Krogarna.se also want you to use this time to build up your staff and make you more competitive through further training until we are together on the bright side! There is an opportunity for companies in the restaurant industry to receive state support for training. Industry organizations and trade unions have signed agreements that enable skills development during short-term work with state support. We understand that it is difficult to keep track of all this, we are happy to tell you more! Contact us and we will review the possibilities for your particular business. Of course we offer installment plans and discounts in these difficult times.

6 things we hope will be better for the restaurant industry in 2021!

 1. The government must decide on new and expanded support packages for Sweden’s restaurants to survive next year.
 2. No new extended periods with alcohol bans! After February, restaurants must be able to have their regular opening hours, although certain restrictions on distance and hygiene may remain.
 3. Abolish fees! All fees (that go) should be abolished, everything from employer fees, processing fees, fees for outdoor cafes, supervision fees, etc. Every little helps!
 4. Companies in the hospitality industry should be able to demand money back for costs they had for e.g. preparations for events that do not become / become lost due to corona.
 5. It’s going to be a nice summer. All restaurants that are dependent on a lot of tourists and may only be active during the summer, etc. should get revenge in 2021.
 6. Public events should be allowed again to some extent, many can be corona adapted.

Finally, we would like to thank all customers, restaurateurs, partners and the entire restaurant industry for this year. 2021 must and will be better!

Hoping it turns around soon!
All staff at Krogarna.se

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

  Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy

  Krogbranschen 2021

  Det har varit ett tufft år för alla, inte minst för restaurangbranschen. Med de nya restriktionerna som trädde i kra...

  Det har varit ett tufft år för alla, inte minst för restaurangbranschen. Med de nya restriktionerna som trädde i kraft strax innan jul är det säkert många som har gett upp hoppet. Vi vill påminna er om att ni är det som gör livet värt att leva! Att umgås på restaurang är det som sammansvetsar och bygger mänskliga relationer, det kommer aldrig någon kunna ta bort mer än tillfälligt.

  Hur ska verksamheten överleva om pengarna är slut och tillräckliga insatser från regeringen ännu inte visat dagens ljus? Vi ser gärna över hela er verksamhet via Krogarnas Redovisning, vi kan hjälpa till att göra upp budget för att komma fram till åtgärder, permittera personal, söka stöd för kompetensutveckling och självklart göra allt vi kan för att just er verksamhet ska ta sig igenom krisen. Vi på Krogarna.se vill även att ni använder denna tid till att bygga upp er personalstyrka och göra er mer konkurrenskraftiga genom vidareutbildningar fram till att vi tillsammans är ute på den ljusa sidan! Det finns möjlighet för bolag i restaurangbranschen att få statligt stöd för utbildningar. Branschorganisationer och fackförbund har tecknat avtal som möjliggör kompetensutveckling under korttidsarbete med statligt stöd. Vi förstår att det är svårt att hålla koll på allt detta, vi berättar gärna mer! Kontakta oss så ser vi över möjligheterna för just er verksamhet. Självklart erbjuder vi avbetalningsplaner och rabatter i dessa svåra tider.

  6 saker som vi hoppas blir till det bättre för krogbranschen år 2021!

  1. Regeringen måste ta beslut om nya och utökade stödpaket för att Sveriges krogar ska överleva nästkommande år.
  2. Inga nya förlängda perioder med alkoholförbud! Efter februari måste restaurangerna kunna ha sina ordinarie öppettider även om vissa restriktioner kring avstånd och hygien kan kvarstå.
  3. Slopa avgifter! Alla avgifter (som går) bör slopas, allt ifrån arbetsgivaravgifter, handläggningsavgifter, avgifter för uteserveringar, tillsynsavgifter etc. Många bäckar små!
  4. Bolag inom besöksnäringen borde kunna kräva pengar tillbaka för kostader de haft för t.ex. förberedelser av event som inte bli/blivit av på grund av corona.
  5. Det blir en fin sommar. Alla krogar som är beroende av mycket turister och kanske endast är verksamma under sommaren etc. borde få revansch 2021.
  6. Offentliga tillställningar bör bli tillåtet igen i viss utsträckning, många kan coronaanpassas.

  Till sist vill vi tacka alla kunder, krögare, samarbetspartner och hela restaurangbranschen för detta år. 2021 måste och kommer bli bättre!

  Med hopp om att det snart vänder!
  All personal på Krogarna.se 

  Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

  Se våra utbildningar Fler blogginlägg

  Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

   Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy