Den vanligaste orsaken till matförgiftning är bristande kunskap i livsmedelshygien hos personalen som hanterar maten. Kunskap är alltså en förutsättning för att personalen ska kunna arbeta på ett säkert sätt och för att förstå innebörden i egenkontrollen. Uppdatering och repetition behövs för att inte glömma bort viktiga saker i livsmedelshanteringen. Att låta personalen göra en interaktiv utbildning kan vara ett bra komplement till andra kurser. Genom denna utbildning kan personalen studera när det passar den, när som helst på dygnet. Personalen kan ta den tid den behöver för att förstå innehållet i kursen och de svåra momenten kan med fördel repeteras flera gånger.

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy