Nya bestämmelser

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser för försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och vätskor till elektroniska cigaretter (e-vätskor) som innehåller en högre halt av nikotin.

Enligt 7 § förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer krävs tillstånd för överlåtelse och annan än yrkesmässig hantering (privat hantering) av särskilt farliga kemiska produkter. Detta betyder att det nu krävs ett särskilt tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter för de e-cigaretter och e-vätskor som är klassificerade som akut toxiska i farokategori 1, 2 eller 3 och som är märkta med symbolen dödskalle.

Vilka produkter?

Vilka produkter som ska anses som särskilt farliga kemiska produkter framgår av 4 kap. 2 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Produkter som är klassificerade som akut toxiska i farokategori 1, 2 eller 3 omfattas av denna definition. E-vätskor med en högre halt nikotin anses alltså vara särskilt farliga kemiska produkter. (Den exakta haltgränsen för när produkten ska klassificeras som akut toxisk beror vilka andra ämnen som också förekommer i den, klassificeringen ska framgå av säkerhetsdatabladet).

Kravet om tillstånd gäller alla företag som säljer dödskallemärkta e-vätskor i Sverige, oavsett om man säljer produkten till ett annat företag eller direkt till privatpersoner.

Ansökan

Ett så kallat överlåtelsetillstånd ansöker du om hos Länsstyrelsen i det län som överlåtelsen ska ske, dvs där du bedriver din verksamhet. Man kan söka för flera överlåtelseplatser (t.ex. butiker eller lager) inom samma län i en och samma ansökan. Har man överlåtelseplatser i mer än ett län, måste tillstånd sökas i samtliga län som man har överlåtelseplatser i.

Till ansökan ska det bl.a. bifogas information om vilken eller vilka kemiska produkter ansökan avser, vilka mängder av produkterna som kommer att överlåtas och lagras, säkerhetsdatablad för de produkter som finns till försäljning, information om hur lagringen och hanteringen av produkterna sker och hur bolaget uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (t.ex. kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken)

Länsstyrelsen tar ut en ansökningsavgift om 2.900 kr. Ett tillstånd kan meddelas för högst fem år. Länsstyrelsen har en e-tjänst för ansökan om tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter som finns att hitta på Länsstyrelsens hemsida, (www.lansstyrelsen.se, under e-tjänster och blanketter – Kemikalier och kemiska produkter). Här finns också ytterligare information att få gällande ansökan.

Tänk på!

Ovanstående innebär att om du som detaljhandlare vill sälja dessa specifika produkter så måste du utöver anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till kommunen, även ansökan om tillstånd hos Länsstyrelsen för att sälja dessa produkter som innehåller en högre halt av nikotin.

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy