1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft. Vilka krav ställs egentligen på dig som krögare?

Gäller rökförbudet bara tobaksrökning? 
Nej, vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer omfattar ordet ”rökning” inte bara tobaksrökning utan även:

  • Inhalering av tobak som t.ex. förångats.
  • Rökning av örtprodukter för rökning.
  • Användning av e-cigaretter.
  • Användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Hur långt ifrån entréen eller uteserveringen kan gästerna röka?
Det är restaurangägarnas ansvar att det inte röks på uteserveringen eller vid entréen, men det finns inget tydligt svar om hur långt avstånd det krävs för att det ska vara tillåtet. Länsstyrelsen menar på att det är upp till kommunen att bedöma ”rimligt avstånd” i de enskilda fall där det inkommer klagomål.

Vilka krav ställs på dig som restaurangägare? 
Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga. Vid behov måste den ansvarige också informera och säga till om rökförbudet. Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud, måste den ansvarige också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas, dock endast med hjälp av polis eller ordningsvakter.

Vem kontrollerar att rökförbudet efterlevs?
Kommunen har tillsynsansvaret. Polisen kommer alltså inte att börja patrullera uteserveringar och perronger. Men ägaren kan alltid kalla på polis eller ordningsvakter om det uppstår bråk om rökningen.

Vad kan en restauranggäst dömmas till om rökförbudet inte efterlevs? 
Om en person av någon anledning röker på en plats där rökförbud gäller kan hen åtalas och dömas till böter. Men personen döms inte på grund av rökningen i sig, det sker nämligen i två steg. Först kommer den som ansvarar för lokalen att be gästen att sluta. Om gästen inte slutar kan hen bli avvisad från platsen, dock endast med hjälp av polis eller ordningsvakter. Om restauranggästen vägrar lämna platsen gör hen sig skyldig till olaga intrång, och det är alltså det man döms till böter för.

Vad kan en krögare dömmas till om rökförbudet inte efterlevs?
Om den som är ansvarig för ett visst område inte upprätthåller rökförbudet där kan kommunen som yttersta åtgärd meddela ett föreläggande förenat med vite. Enligt lagens förarbeten bör det endast i undantagsfall blir aktuellt att förena ett föreläggande med vite – exempelvis om omgivningen påtagligt besväras av den rökning som sker och den ansvarige trots upprepade förelägganden inte vidtagit tillräckliga åtgärder, eller om den ansvarige uttryckt att denne inte tänker följa ett föreläggande. Vid upprepad misskötsamhet skulle serveringstillståndet kunna återkallas.

 

Bildkälla: DesignCoon från Pixabay

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy