Berusning. Vad är berusning och vilka grader av berusning finns egentligen? Till att börja med så förklaras ordet ”rusning” som ett fysiologiskt sätt att beskriva en människas tillstånd och hur det påverkar både vårt psyke och beteende. I samband med detta kan vi uppleva ett resultat av antingen positiva eller negativa känslor. Detta rusningsbeteende uppkommer i samband med konsumtion av så kallade rusdrycker där dessa innehåller någon form av alkohol. Det finns inga speciella mått eller dylikt för när vi hamnar i ett speciellt tillstånd. Detta är helt individanpassat och beror helt på yttre och inre påverkan. Där kön, vikt, ålder, tillvänjning, koncentrat med mera spelar roll.

Berusningsgrader

Hur den svenska lagen ställer sig till den enskilde individens berusning finns inte stadgat. Det är främst beteendet och inte berusningen i sig som avgör om åtgärder behöver vidtas eller inte under en viss situation (med specifika undantag.) Mängden alkohol i blodet mäts i promille. Det är i sin tur promillehalten i blodet som påverkar de olika berusningsgraderna och hur vi upplever att vi känner oss. När en person är märkbart påverkad eller mer får hen varken köpa alkohol eller vara inne på en restaurang med serveringstillstånd.

Här nedan finner du kännetecken för hur ditt beteende anses vara vid de olika berusningsformerna:

Salongsberusad

1. Upprymdhet

2. Hämningar minskar

3. Sämre reaktion

4. Yvigare rörelser

5. Högre röstläge

Märkbart berusad

1. Svårt att fästa blicken                              2. Går eller står ostadigt

3. Hängande ögonlock                                 4. Fumlig, svårt att greppa saker

5. Störande för andra gäster                      6. Svårt att uppfatta budskap

7. Högljudd                                                        8. Kan slumra till

Kraftigt berusad

1. Sluddrigt tal                                                  2. Svårt att tala begripligt – ingen röd tråd

3. Vinglande gång,                                          4. Svårt att kontrollera känslor
snubblande, faller                                           

5. Förvirrad                                                       6. Behöver hålla i sig för att inte falla

7. Somnar, svårt att väcka                           8. Kräks

9. Behöver hjälp hem

Medvetslös

1. Uppfattar inte vad som händer och sker 

Promille

En promillehalt på 0,5-1,0 beskrivs för de flesta som en salongsberusning. I takt med att promillehalten i blodet ökar så förändras också vårt beteende och vårt mående. En promillehalt över 4-5 så anses ditt tillstånd vara livshotande.

Var försiktig när du konsumerar så kallade rusdrycker och drick i måttlig mängd för att undvika hamna i de högre graderna av berusning.

 

Källa: Internetmedicin.se

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy