Restaurangerna har haft ett tufft år under pandemin och nu råder det en större personalbrist inom hela branschen. Många som tidigare var sysselsatta inom service yrken har tvingats avsluta sina anställningar då de ofta arbetat enbart som timanställda. Nu när samhället återigen ska öppnas upp är det svårt för arbetsgivarna att attrahera erfaren personal tillbaka till branschen. Vad som föranleder personalbristen inom restaurang branschen, som enligt fackförbundet upplever dubbelt så hög arbetslöshet som någon annan bransch.

Ändrad livstänk

Under de tidigare åren som ledde fram till pandemin var det många ungdomar och unga vuxna vars anställningsavtal innebar mycket osäkerhet ifall de jobbade inom restaurangbranschen. När besökarna stannade hemma och krögarna arbetade under restriktioner var det många som förlorade sina arbeten. Tyvärr var det en tydlig majoritet av de som förlorade sina inkomster var unga timarbetare. Det har satt sina spår och många har ändrat deras preferenser när det kommer till vilka kontrakt de vill jobba med.

Osäkra anställningsavtal

Följderna från pandemin och den kraftigt stigande arbetslösheten som uppstod i Sverige fick många att tänka till. De svenska ungdomarna som tidigare levde från en lön till nästa fick sig en tankeställare. I dagens nuläge värdesätter unga trygga jobb i högre utsträckning än tidigare. Det kan delvis förklara den personalbrist inom restaurang som har uppstått.

Kundupplevelsen blir försämrad

Det är inte bara företagarna som känner vid avsaknaden av personal i restaurangbranschen. Även kunderna blir påminda av att det saknas personal när de besöker en uteservering. Samtliga kunder blir till och med nekade service till följd av att restaurangerna inte har lyckats anställa tillräckligt med personal för att möta den stigande efterfrågan som följer i de lättade restriktionernas spår.

Källa: https://jobbland.se/arbetsliv/stor-personalbrist-inom-restaurang-och-service

Bildkälla: https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-prognos-manga-fler-jobbtillfallen-inom-hotell–och-restaurangbranschen?publisherId=783398&releaseId=3252317

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy