Vad ska krögare tänka på i samband med studentskivor? Vi på Krogarna har samlat ihop tips.

Vid den här tidpunkten på året anordnas studentskivor av landets gymnasieelever som ska ta examen. De flesta studentskivor hålls under maj och juni månad. Elever och eventbyråer har planerat studentskivorna sedan länge. Det är dock viktigt att du som krögare är införstådd i hur studentskivorna bör skötas och hanteras.

Många krögare har fått erfara livade och stökiga studentfester som inte allt för sällan slutat illa, med både slagsmål och fylla. För en del krogar som har misskött sig och inte uppfyllt kraven för den svenska alkohollagen har det till och med gått så långt att myndigheterna beslutat om att dra in alkoholtillståndet för restaurangen. En vanlig studentskiva innebär oftast mat, fest, dryck och dans. Dessa studentskivor upplevs av många krögare som både stökiga och problematiska. Viktigt är att du som krögare tillsammans med alla andra inblandande parter är införstådd i hela upplägget för studentskivan. Det är i slutändan krögarens uppgift att se till att det är en trivsam krogmiljö, både för studenterna och för de som arbetar på krogen.

Vad ska krögare tänka på i samband med en studentskiva?

Det är inte tillåtet att servera alkohol till gäster som är under 18 år, gästen måste kunna styrka sin ålder. Se till att ha entrévärdar som gör ålderskontroll. Upplys entrévärdarna om att vara extra uppmärksamma över falskleg. Åldersgränsen hindrar inte att man tar emot yngre gäster, men dessa gäster får inte serveras eller dricka alkoholdrycker. Kontrollera med arrangören innan studentfesten äger rum om det gäster under 18 år ska bjudas in och ta beslut om du som krögare med personal har möjlighet att hantera det.

Gästerna får inte medta alkoholhaltig dryck till eller från krogen. I samband med att entrévärdarna kontrollerar legitimation be dem även att kontrollera väskor.

Om någon gäst är onykter när han eller hon anländer till studentskivan bör entrévärdarna neka personen att komma in. Den svenska alkohollagen innehåller tydliga krav på ordning, nykterhet och återhållsamhet. Även gäster som har blivit onyktra eller uppfattas störande får inte serveras mer alkohol och bör dessutom avvisas från festen. Kravet på återhållsamhet i den svenska alkohollagen innebär att alkoholserveringen skall avbrytas innan problem uppstår. Tänk på att ordningskraven även gäller för områden i krogens omedelbara närhet, till exempel trottoaren utanför lokalen.

Serveringspersonalen är ansvariga att hålla koll på vilka personer som är märkbart berusade och därmed inte ska bli serverade alkohol. Många gäster kommer till studentskivan i redan berusat tillstånd vilket försvårar arbetet för serveringspersonalen ytterligare.

För att förenkla arbetet för hela personalstyrkan är det viktigt att i tid sätta upp riktlinjer för hur dessa studentskivor ska hanteras. Om din personal inte är utbildad i alkohollagen bör serveringspersonal, bartenders, diskplockare, ordningsvakter och entrévärdar genomföra en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Följderna av att inte utbilda personalen kan vara näringsförbud, indraget serveringstillstånd och till och med böter eller fängelse för både personal och krögare.

Klicka här för att komma direkt till utbildningen i ”Ansvarsfull Alkoholservering”.

Bildkälla: Photo by Nils Stahl on Unsplash

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy