Tobakslagen- En relativt ny lag

Den 1 juli 2019 började en ny lag om tobak att gälla; lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP).

Genom den nya lagen (LTLP) upphävs den gamla tobakslagen (1993:581), (TL).

Det är kommunerna som sköter tillsynen av tobakslagen. I den nya lagen införs tillståndsplikt för att få bedriva handel med tobaksvaror. Det innebär bland annat att detaljhandlare som tidigare anmält försäljning av tobaksvaror till konsumenter enligt TL måste ansöka och beviljas tillstånd enligt LTLP för att få fortsätta bedriva sådan försäljning.

Dom nya reglerna om tillståndsplikt innebär att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd till det. Du ansöker om tillstånd via kommunen som också beslutar om din verksamhet kan få tobakstillstånd eller inte.

Prövning

Efter det gör kommunen en prövning av sökandens lämplighet. Det man granskar vid en lämplighetsprövning är att visa att man är både ekonomiskt och personligt lämplig. I tillståndsprocessen vid ansökan om tillstånd för detaljhandel ingår ett remissförfarande. Det betyder att kommunen får inhämta yttrande från Polismyndigheten för att kolla brottsregistret.

För att få tillstånd att sälja tobaksvaror krävs dessutom att den som säljer ska utöva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram för sin verksamhet. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska gå igenom.

Återkallelse av tillstånd

Om man inte längre uppfyller kraven för tillstånd eller om det förekommit brottslig verksamhet kan ett försäljningstillstånd återkallas av kommunen. Däremot är en återkallelse av ett försäljningstillstånd en mycket ingripande åtgärd och därför bör varning användas i första hand. Återkallelse bör bara användas i de allvarligaste fallen och vid upprepade överträdelser.

Har man fått en varning eller återkallelse kan kommunens beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen).

Vi på Krogarna.se jobbar i en stor mängd med olika uppdrag och har lång erfarenhet av olika problemställningar i just dom här frågorna och hjälper er gärna. Tveka inte på att kontakta oss för att få mer information om våra ombudstjänster. Vi kommer även till våren att lansera en utbildning inom tobakslagen, vill du ha uppdateringar om kursen, signa upp på vårt nyhetsutskick här.

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy