Vad händer om du som krögare eller din personal bryter mot alkohollagen?
Vilka påföljder finns och vad kan hända med ert serveringstillstånd om ni missköter er?
Vem blir straffad och vem bär ansvaret? Det finns många frågor att ställa sig, här nedan hittar ni svaren.

Ökning av serveringstillstånd i Sverige

I Sverige har tillstånden till att servera alkohol ökat markant under de senaste åren. Från att ha gått till enskilda restauranger och krogar så finns det idag en större lättillgänglighet. Det räcker med att du går runt gathörnet och går till närmsta café, pizzeria eller sushirestaurang så är sannolikheten stor att de har ett serveringstillstånd och därmed serverar alkohol. För 30 år sedan beräknades serveringstillståndet ligga på en siffra av 4 000 tillstånd runt om i hela landet medans det idag ökat med nästan tre gånger så mycket.
Ökningen har främst skett i de områden där man ser att det finns en stor turistnäring under sommartid där man finner städer som Stockholm, Gotland och Kalmar.
Källa: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/alkolhol-allt-mer-lattillgangligt

Vad kan leda till att man blir av med sitt serveringstillstånd?

Det kan finnas många olika anledningar och faktorer som ligger till grund för att du blir av med ditt serveringstillstånd eller som med ett annat ord i branschen också benämns för återkallelse.
En återkallelse kan utfärdas om tillståndshavare tidigare fått en eller flera varningar vid upprepande tillfällen eller om om förseelsen är så pass allvarlig att tillståndet dras in omedelbart.
Exempel på en återkallelse kan vara vid olovlig dryckeshantering då du gjort dig skyldig till att servera alkohol till minderåriga dvs. personer under 18 år eller till en person som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
Grövre vanligt förekommande exempel där tillståndet dras in utan tidigare varningar är då tillståndshavare gjort sig skyldig är till ekonomisk-misskötsamhet. ex. skattefusk. Ett annat grövre exempel kan också vara om det bedrivits någon form av brottslig verksamhet på serveringsstället där tillståndshavaren har haft vetskap om att det föregått en sådan.

Vilka är det som utfärdar varningarna?

Det är kommunen som håller i och beslutar om din verksamhets serveringstillstånd. Det är därför också de som beslutar om att ge ut varningar eller om att dra in ditt tillstånd helt och hållet.
Till sin hjälp har de myndigheter som både gör anmälda och oanmälda besök för att se om du sköter din verksamhet enligt de lagar som finns. Exempel på myndigheter som kan göra besök hos din verksamhet är polisen, Skatteverket, Miljöförvaltningen samt Arbetsmiljöförvaltningen.

Vad finns det för påföljder om du bryter mot alkohollagen?

Påföljderna ser olika ut beroende på hur pass grov överträdelse av alkohollagen är. Du som personal bär ansvaret vid servering av alkohol och kan därmed bli personligt straffad med böter eller högst fängelse upp till  6 månader om du bryter mot lagen. I grövsta fall, kan sedan serveringsstället bli av med sitt tillstånd helt och hållet.

Kom ihåg:

Du som krögare har alltid ansvar över din verksamhet och att den sköts enligt de lagar och bestämmelser som finns!
Känner du att du behöver utbilda din personal tveka inte att kontakta oss eller boka din utbildning på https://krogarna.se/utbildningar/personalutbildning-aas/ 

 

 

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy