Det finns fler typer av tillsyn, ofta indelade i följande kategorier, förebyggande tillsyn, yttre tillsyn samt inre tillsyn. Alla tre har ett gemensamt syfte, att restauranger och krogar ska följa de lagar och regler som finns för att upprätthålla en så bra krogmiljö som möjligt. Det är kommunens tillståndsenhet som sköter tillsynerna runt om i landet. På grund av covid19 har även tillsyn för smittspridning skett så att restauranger och krogar följer restriktionerna.

Förebyggande tillsyn

Förebyggande tillsyn innebär det arbete som kommunerna gör för att skapa goda miljöer, både på restaurangen men även för de som bor runt omkring. Arbetet innebär dialog och samarbete mellan kommun och restaurang. Arbete som ingår i förebyggande tillsyn kan exempelvis vara olika mässor och utbildningar. Här kommer på så sätt vår roll in i det hela, att ha en utbildad personal gör att lagar och förordningar till en större grad efterföljs.

Yttre tillsyn

Det innebär att tillståndsenheten gör ett besök på krogen eller restaurangen. Det sker en inspektion av hur serveringsstället arbetar. Denna kontroll gör man när restaurangen är fullt igång, dvs under kvällen eller på natten. Tillsynen kan vid särskilda tillfällen göras tillsammans med andra myndigheter, så som skatteverket, räddningstjänsten och polisen.

Viktiga delar kollas vid tillsyn;

Ordningen i och utanför serveringsstället

Att det sker en ansvarsfull alkoholservering, dvs att inga minderåriga eller märkbart berusade personer blir serverade alkohol

Att serveringsansvarig finns alltid på plats

Serveringstiden följs som den ska

Man kan även kontrollera kassarutiner, marknadsföring av alkohol inne på restaurangen, om uteserveringen är tydligt avgränsad, hur personalen är anställd samt brandsäkerhet.

Inre tillsyn

Inre tillsyn innebär att man gör kontroller i olika register, vanligtvis hos skatteverket, kronofogden och polisen. Det som bland annat tittar på är ifall att du betalar skatter i tid, är skuldfri och är lämplig för att driva restaurang. Även ägarförhållanden och anmälan om olika förändringar ses över. Denna tillsyn sker inte på serveringsstället utan från tillståndsenhetens kontor under dagtid.

Vi på Krogarna erbjuder därför utbildningen Smittsäker servering. Det är en utbildning för dig som vill veta mer kring hur du på bästa sätt arbetar för att förhindra att smitta sprider sig vidare i din verksamhet. En utbildningen för dig som vill säkra sin verksamhet och motverka smitta.

Källa: här, här & här

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy