Alla arbetsgivare oavsett bransch eller storlek på företaget måste genomföra ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär i grova drag att de måste förebygga olyckor och ohälsa på företaget genom att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten. Men vad innebär detta i praktiken?

Arbetsplats

Undersöka

Arbetsgivaren ska kontrollera och undersöka både verksamheten, arbetsplatsen och personalen så att psykisk och fysisk ohälsa och arbetsskador förebyggs. Det ska finnas ett system för hur man ska gå tillväga. Frågor man kan ställa sig vid undersökningen, Vad finns det för risker som vi känner till? Hur kan vi minska dessa? Enkla saker att kolla är ljudnivån och luften i arbetsrummen. Fler saker hittar du i listan nedan:

• Buller och störande ljud
• Trasiga verktyg eller maskiner
• Blöta golv
• Farliga ämnen i luften
• Arbeten på hög höjd
• Tunga lyft
• Tidspress
• För lite att göra
• För mycket att göra

Genomföra

När man kommit fram till vilka risker som finns är ska man försöka minimera dessa. Det är arbetsgivarens uppgift att alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen och att risken för arbetsskador är liten. Detta kan göras genom att man har utformat lokalen på ett passande och ergonomiskt sätt. Arbetsgivaren ska även göra alla på företaget medvetna om hur man arbetar för att minska riskerna samt ge dem den skyddsutrustning som krävs.

Exempel på förändringar för att förbättra arbetsmiljön:
• Använda andra metoder
• Skaffa skyddsutrustning
• Skriva tydliga instruktioner för de farliga uppgifterna
• Ge personalen extra utbildning.

Följa upp

Hjälpte våra förändringar som vi gjorde eller behöver vi göra mer? Förändringar som man gjort för att främja arbetsmiljön ska följas upp. Det är viktigt att följa upp vare sig det har skett en olycka eller inte. Om olyckan skulle vara framme är det arbetsgivarens uppgift att följa upp hur man ska undvika detta i framtiden. Vad berodde skadan på? Denna uppföljning ska ske minst en gång om året.

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, som Arbetsmiljöverket har tagit fram. De finns till för att alla ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt och inte skada sig eller må dåligt. Det är inte bara personalen som drar nytta av att de finns utan även arbetsgivaren eftersom att hen har mindre utsträckning av sjukskriven personal. Nedan hittar du Arbetsmiljöverkets kortfattade och lättlästa fil med förordningar.

Arbetsmiljöarbete

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy