Vägledningen om egenkontrollprogram är till för de som säljer tobaksvaror och elektroniska cigaretter. Den är tänkt att vara som ett stöd i handlarens arbete med att ta fram ett egenkontrollprogram för verksamheten.

Egenkontrollprogram är ett begrepp som innebär att en verksamhetsägare  själv ska kontrollera att verksamheten följer de regler som styr företaget. För tobak ska man skicka med en ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, en anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt en registrering av gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter.

Så vad behöver man göra?

För att kunna få ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror ska kommunen först göra en bedömning om egenkontrollprogrammet är lämpligt för just din verksamhet.

En anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare samt en registrering av gränsöverskridande distansförsäljning är inte komplett utan att ett egenkontrollprogram har skickats in.

En bedömning av egenkontrollprogrammet ska också göras i kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn av verksamheten.

För att göra det lite enklare för handlare så har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning om egenkontrollprogram.

Läs mer om den här : https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-egenkontrollprogram/

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy