Ventilation

Det är mycket att tänka på när det gäller ventilation i restauranger. Förutom grundläggande krav när det gäller luftflöden och brandsäkerhet så är det viktigt att luften tillförs lokalen på ett bra sätt. Donen bör vara utformade så att spridningsmönster för tilluft är omställbart om man ändrar i möblering och utformning av verksamheten. Sedan så är det viktigt att man har snygga don med en design som passar med inredning och stil!

När det gäller köksdelen så är det också en del att tänka på. Rätt typ av frånluftskåpor med effektiv luftrening som är anpassad till köksutrustning och typ av matlagning. Balans med ett svagt undertryck mot köksdelen för att undvika att os sprids ut i restaurangdelen.

I köket så skall det vara en god arbetsmiljö för kökspersonalen, vilket omfattar:

– Ljudnivå från köksventilationen
– Belysning i kåporna
– Hygienkrav med kåpor som är lätta att sköta och rengöra.

Man behöver tänka på brandskydd och en del kåpor kan behöva förses med brandsläckningssystem. När det gäller utseende/design på kökskåporna så är det ju extra betydelsefullt i de fall när man har öppet kök mot restaurangdelen vilket blir allt mer vanligt idag.

Energiåtervinning är också en viktig del. Det är mycket värmeenergi i frånluften från ett kök som man kan ta tillvara på. Det är viktigt att kökskåporna har en effektiv rening så att kanaler och återvinningssystem inte får in fett och sot. Man kan även behöva ta hänsyn till omgivningen utanför restaurangen med hänsyn till luft från köket. Finns det bostäder eller andra byggnader med ventilationsintag i närheten som kan störas av lukt från köksventilationen? Såklart finns det lösningar även för detta och man kan då sätta in ett extra steg, det genom att montera utrustning för lukteliminering.

Har ni projekt med professionella storkök och eller en restaurangmiljö som skall ha bra ventilation som passar ihop med interiören så hör av er för råd och förslag så kopplar vi ihop er med vår samarbetspartner redan idag!

ERBJUDANDE: Kontakta oss direkt på Krogarna.se för att ta del av rabatterbjudande. Maila kundtjanst@krogarna.se eller ring 010 – 139 19 90.

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy