Varför måste kommunen veta så mycket om mig?

Kommunerna runt om i landet får dagligen in ansökningar gällande alkoholtillstånd. För 30 år sedan fanns knappa 4.000 tillstånd i hela Sverige. I dag är den siffran nästan tredubblad. För