Kommunerna runt om i landet får dagligen in ansökningar gällande alkoholtillstånd. För 30 år sedan fanns knappa 4.000 tillstånd i hela Sverige. I dag är den siffran nästan tredubblad. För att tillhandahålla ett serveringstillstånd ställs höga lämplighetskrav på dig som sökande för att serveringen ska ske enligt alkohollagens regler. Ansökningsprocessen kan i många fall ses som ett förhör och ett omständigt projekt, frågan många sökande ställer sig under denna process är..

Varför måste kommunen veta så mycket om mig? Vi förklarar varför!

Kommunerna runt om i landet ska bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för stadens medborgare samt bra förutsättningar för restaurangägarna att konkurrera på lika villkor. Kommunen ställer därför många krav på den sökande av ett serveringstillstånd eftersom de vill se att den sökande och lokalen där verksamheten ska bedrivas är lämplig. Kommunen arbetar aktivt mot att se till att inga kriminella eller olämpliga personer ska arbeta eller komma in i restaurangbranschen. De personer som driver ett serveringsställe ska vara ekonomiskt och personligt lämpliga, det innebär att tillståndshavaren inte ska ha begått någon form av brottslighet eller ha skulder till det allmänna.

I Stockholms stads riktlinjer gällande serveringstillstånd skriver kommunen såhär: ”Att få ett serveringstillstånd innebär ett stort ansvar. Stockholms stad förväntar sig att tillståndshavarna inte bara lever upp till lagens krav på lämplighet och skötsamhet, utan också aktivt arbetar med att förebygga brott och minimera verksamhetens negativa påverkan på omgivningen, till exempel störningar till närboende. Stadens förvaltningar ska utgå från att tillståndshavarna kan och vill medverka till att det råder god ordning på stadens gator och torg och att även de som bor i närheten av en restaurang kan sova på nätterna.”

För att kolla så att att du som sökande är lämplig skickar kommunen ut remisser till Skatteverket, Polismyndigheten, Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Brandmyndigheten. Via dessa myndigheter får kommunen bland annat veta om du blivit straffad för något brott eller om du har skulder till det allmänna. Kommunen kollar även hur din inkomst har varit senaste 3 åren för att säkerställa att du inte försörjt dig på ”svarta pengar”. Kommunen kommer även att ta reda på om du har varit involverad i ett bolag som har gått i konkurs. Även lokalen där serveringsverksamheten ska drivas måste uppfylla krav, bland annat på brandskydd och ljudisolering. Kommunen får svar på lokalens lämplighet via Miljöförvaltningen och Brandmyndigheten och ibland även polisen.

All informationsinhämtning om dig som sökande och er lokal handlar om att kommunen vill se att du kommer att sköta dina åtaganden och att du är en lämplig person. Det är du som sökande/tillståndshavare som har bevisbördan, så om kommunen frågar hur du har försörjt dig senaste tre åren, om du har haft låg lön, så är det du som måste visa att och hur du klarat dig. Detta gör du genom att t.ex. visa dina kostnader eller om du har fått andra inkomster, så som utdelning osv.

Vill du ha hjälp av oss med ansökan av ditt serveringstillstånd?

Att ordna med sitt serveringstillstånd kräver en hel del arbete. Vi på Krogarna.se har därför tagit fram ett ombudspaket för att underlätta för dig som restaurangägare i denna process där vi sköter allt så att du kan fokusera på att driva verksamheten vidare.

Tack vare våra många års erfarenhet av ansökan av diverse tillstånd kan vi se till att ansökningsprocessen snabbas på, vilket betyder att du sparar både tid och pengar!

Läs mer om tjänsten här: Ombud
Ring oss 010-157 80 82

 

 

 

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy