På lov, helger och efter skolan är det många unga som jobbar extra. Nu närmar sig sommaren med stormsteg och det är snart dags att anställa sommarjobbare. Reglerna ser annorlunda ut för de som är minderåriga. De viktigaste att ha koll på hittar ni här nedan.

Godkännande från vårdnadshavare och informera skyddsombudet

Vid anställning av yngre och äldre barn det vill säga de som är yngre än 16 år är arbetsgivaren eller uppdragsgivaren skyldig att ta kontakt med vårdnadshavaren och få deras godkännande att anställa deras barn på arbetsplatsen. Du ska också informera vårdnadshavarna om vilka arbetsuppgifter deras barn kommer att ha, samt vilka skyddsåtgärder som finns tillhörande arbetsuppgifterna. Det är upp till er hur ni vill ge ut denna information och den ska antingen ske muntligt eller skriftligt. För alla anställda som är minderåriga det vill säga under 18 år. Är arbetsgivaren också skyldig att ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen om en sådan finns och informera om att det finns en anställd på arbetsplatsen som är minderårig.

Alkohol

I restaurang- och krogmiljö är hanteringen och befinnandet av alkohol en vardag och det medför en särskild risk för äldre barn och minderåriga i stort. Arbetsuppgifter som är psykiskt påfrestande där det exempelvis innebär en stor risk för konflikter, våld eller hot är förbjudna för äldre barn. Det är viktigt att ta hänsyn till att en mognad skiljer sig mycket från person till person och den i denna ålder är mycket mer individanpassad. Ge dem därför arbetsuppgifter de klarar av och sätt upp tydliga rutiner som gör att de inte behöver utsättas för svåra situationer där de exemplevis behöver hantera berusade personer.

Tobak

Trots att tobakslagen förbjuder rökning i lokaler så är det mycket vanligt förekommande med tobaksrök i denna bransch. Vilket också innebär en särskild risk. Det står skrivet i lagen att det är förbjudet att utsätta arbetstagare för tobaksrök mot sin vilja. Var därför noga med att ta reda på vad den minderåriga har för åsikt angående att arbeta i en sådan miljö. Det kan kännas jobbigt att själv säga till om han eller hon inte vill utsättas för tobaksrök så därför är det bättre om det är ni som frågar.
Vad som gäller försäljning av alkohol eller tobak skiljer sig också. Här är det äldre barn som inte har tillåtelse att sälja varor där det finns en åldersgräns och där uppvisande av legitimation krävs. Anledning till detta är de konflikter som kan uppstå från konsumentens sida i samband med försäljningen. Det kan vara känsligt att bli nekad köp från någon i sin egen ålder eller från någon som är betydligt yngre. Det kan i denna ålder också vara svårt att hantera situationer som dessa och specifikt om konflikter skulle uppstå när personen i fråga har en relation till kunden.

Arbetstider

8 timmar per dag 40 timmar i veckan är de timmar som minderåriga har tillåtelse att jobba. Dock finns det undantagsfall från den här regeln för särskilda arbeten. 40 timmar i veckan är fortfarande max antalet timmar som den anställde får jobba. Skillnaden är att man kan dela upp dessa timmar på arbetsdagarna så att man ena dagen jobbar 10 timmar. För att nästa dag istället jobba 6 timmar. Enligt arbetstidslagen finns det särskilda bestämmelser om nattarbetsförbudet som innebär att minderåriga inte får jobba mellan midnatt och fem på morgonen.
När det gäller raster så har alla minderåriga rätt att ta en rast på 30 minuter och det efter varje fyra och en halv timme inarbetad tid. De har också rätt att få ta mindre pauser under arbetsdagen men till skillnad från rasten så måste pausen tas direkt på arbetsplatsen.

Hoppas ni fått mer kunskaper inom ämnet. Vill ni fördjupa er ännu mer så gå gärna in och läs mer på Arbetsmiljöverket.se

Bildkälla:  Pexels från Pixabay

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy