När restriktionerna är borta kommer de gamla problemen som branschen kan ha förträngt under pandemin. De problemen som fanns innan Covid19. Eftersom dessa problem aldrig får någon lösning sätter de käppar i hjulen och hindrar en snabbare återhämtning. Huvudfrågan är hur väl rustade restaurangbranschen är för en återhämtning och för en tillväxtfas de kommande tio åren. Vi på Krogarna har listat just vilka punkter som kan vara svåra för restaurangerna att återhämta sig ifrån:

Brist på gäster

Företag behöver kunder som spenderar pengar som blir sedan intäkter i företagen. Utan kunder och intäkter går det inte att driva företag. Pandemin har förändrat företagskundernas (dom som åker på affärsresor och går på möten) beteende och sätt att arbete. Kartläggningar och undersökningar tyder på en permanent förändring som innebär färre affärsresor, möten och färre dagar på det traditionella kontoret. Detta innebär förlorade intäkter för transportföretag, hotell, mötesanläggningar och speciellt för restauranger. Fler och flera väljer även nu efter pandemin att hålla möten digitalt. De traditionella arbetsluncherna börjar försvinna allt mer.

Brist på marknadsföring

För att skaffa kunder måste företag marknadsföra sig. Pandemin tog död på alla långsiktiga marknadssatsningar precis som om världen skulle gå under och aldrig någonsin repa sig igen. Visit Sweden gick exempelvis från att i många år bara ha marknadsfört Sverige utomlands till att marknadsföra sig mot den inhemska marknaden. Flera destinationer runt om i Sverige har tänkt i samma banor. Marknadsföringen har pausats rejält och man har fått tänka om hur man ska rikta reklam till sina kunder på ett helt annat sätt än vad man gjorde förut.

Brist på erfaren personal

Denna utmaning hänger i sig efter pandemin. För att en restaurang ska kunna växa över lång tid krävs att det är attraktivt att arbeta i branschen samt god tillgång på välutbildad arbetskraft. Här har det mest misslyckats. Färre söker till de få utbildningar som finns och pandemin har accelererat uttåget ur branschen till mer attraktiva branscher. Mycket på grund av att andra branscher erbjuder bättre kollektiv avtal och bättre löner.

Dessa utmaningar är en del av vad restaurangbranschen kommer behöva gå igenom i framtiden. Det återstår att se hur väl de lyckas återhämta sig efter två års uppehåll.

Källa: https://www.besoksliv.se/blogg/anders-johansson/branschen-kommer-aldrig-att-aterhamta-sig/

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy